งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง sound Lab 1 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Sound Lap 2 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Sound Lab 2 8 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ศูนย์อาเชียนศึกษา 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ศูนย์อาเซียนศึกษา 8 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 8 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 8 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 4 (อาคาร MEP เดิม) ชั้น 1 ห้อง พิกุล 2 8 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 4 (อาคาร MEP เดิม) ชั้น 1 ห้อง พิกุล 1 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 4(อาคาร MEP เดิม) ชั้น 1 ห้อง พิกุล 1 8 พ.ย. 2560 10.00-11.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 1(อาคาร MEP เดิม) ชั้น 1 ห้อง พิกุล 1 8 พ.ย. 2560 11.00-12.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 8 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมพุทธรักษา 8 พ.ย. 2560 09.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุนทรี เหมือนเพ็ขร์ 0922728045
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]