งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตองปุ ลานหน้าอาคาร 4 10 พ.ย. 2560 09.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตองปุ ลานหน้าอาคาร 4 10 พ.ย. 2560 09.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ ลานหน้าอาคาร 4 10 พ.ย. 2560 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตองปุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3 10 พ.ย. 2560 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตองปุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.4 10 พ.ย. 2560 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.5 10 พ.ย. 2560 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.6 10 พ.ย. 2560 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2 10 พ.ย. 2560 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตองปุ อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2560 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตองปุ อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2560 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2560 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ โรงอาหาร 10 พ.ย. 2560 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตองปุ ใต้ถุนอาคาร 4 10 พ.ย. 2560 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตองปุ ใต้ถุนอาคาร 4 10 พ.ย. 2560 09.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ ใต้ถุนอาคาร 4 10 พ.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุนทรี เหมือนเพ็ขร์ 0922728045
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]