สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายถาวร คำเที่ยง. นายประชา ป้อมทอง  
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕o อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายคำลพ ศิริมากร. นายวรศักดิ์ ภูเจริญ. นายพีระพ  
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มืตรภาพที่ 50 อ.เมือง จ.ลพบุรี นายศิริเชษฐ์ ตุ้มทอง, นายปีระพล ชั่งใจ  
4 โรงเรียนพิบูลสงเคระห์ ๑ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายดัสกรณ์ เพชรดี  
5 โรงเรียนวัดตองปุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 นายวีระพล พรหมพล  
6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายประทวน นกยูงแดง  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายเกษม เขียวสะอาด  
8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายอาคม เตียประเสริฐ. นายจารึก ขึ้นทันตา. นายด  
9 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์สฤษฏ์) อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร  
10 โรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 นายสุชิน ตุลาทอง  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 นายวิทยา ประชากุล. นายธนโชติ หร่ายรา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุนทรี เหมือนเพ็ขร์ 0922728045
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]