ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน