ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 58.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 58 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน