ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93.47 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.48 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 43.52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 36.73 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 28.64 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 28.48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 19.44 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน