ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน