ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 55 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 45 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน