ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน