ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.63 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.28 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.29 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.29 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.97 เงิน 8  
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.97 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน