ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน