ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 49 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน