ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน