ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.90 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.30 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.80 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน