ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน