ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน