ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.20 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน