ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน