ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 56 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน