ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน