ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน