ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน