ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.67 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน