ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน