ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน