ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน