ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน