ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน