ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน