ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน