ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน