ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน