ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน