ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน