ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.66 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน