ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.16 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.66 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน