ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน