ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.64 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน