ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน