ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.40 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน