ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 44 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 14 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน