ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 50 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 38 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 24 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน