ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน