ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 58 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 51 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน