ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 42 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน