ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 25 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน