ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน