ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน