แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 75 54 77.14% 7 10% 6 8.57% 3 4.29% 70
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 49 35 76.09% 7 15.22% 2 4.35% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 50 33 67.35% 8 16.33% 3 6.12% 5 10.2% 49
4 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 49 30 63.83% 10 21.28% 6 12.77% 1 2.13% 47
5 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 37 24 64.86% 11 29.73% 1 2.7% 1 2.7% 37
6 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 35 24 68.57% 10 28.57% 1 2.86% 0 0% 35
7 โรงเรียนบ้านลําอีซู 37 24 66.67% 4 11.11% 4 11.11% 4 11.11% 36
8 โรงเรียนบ้านหนองรี 32 22 73.33% 6 20% 2 6.67% 0 0% 30
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา 34 22 66.67% 4 12.12% 4 12.12% 3 9.09% 33
10 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 35 21 61.76% 6 17.65% 6 17.65% 1 2.94% 34
11 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 35 20 58.82% 10 29.41% 3 8.82% 1 2.94% 34
12 โรงเรียนบ้านหนองขอน 29 19 65.52% 6 20.69% 2 6.9% 2 6.9% 29
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 25 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
14 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 22 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
15 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 32 18 56.25% 7 21.88% 4 12.5% 3 9.38% 32
16 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 30 18 69.23% 7 26.92% 0 0% 1 3.85% 26
17 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 26 17 65.38% 7 26.92% 1 3.85% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 30 16 59.26% 7 25.93% 1 3.7% 3 11.11% 27
19 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 28 16 59.26% 6 22.22% 4 14.81% 1 3.7% 27
20 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 26 15 65.22% 4 17.39% 4 17.39% 0 0% 23
21 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 23 15 71.43% 4 19.05% 0 0% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนบ้านวังด้ง 21 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
23 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
24 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 21 14 73.68% 1 5.26% 3 15.79% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 18 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
26 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 17 13 76.47% 1 5.88% 1 5.88% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 23 12 52.17% 6 26.09% 1 4.35% 4 17.39% 23
28 โรงเรียนบ้านยางสูง 19 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 17 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
32 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านพุพรหม 13 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านสามยอด 25 8 34.78% 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 23
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านหนองโสน 13 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนประชาพัฒนา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านพรหมณี 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านพุบอน 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 15 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
52 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านรางขาม 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนเสรี-สมใจ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
74 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 9 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
80 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านบะลังกา 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
87 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านเขาแดง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนบ้านท่าว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนัชชา โพธิกุล โทร. 0810127713 ศนิษฐา อมรพรหมภักดี โทร 0867654045
นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ โทร 0811357569 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ โทร 0616632166
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]