::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1.  376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 2.  377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3.  378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 4.  379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5.  395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 6.  396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7.  398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 8. 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9.  400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 10. 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนัชชา โพธิกุล โทร. 0810127713 ศนิษฐา อมรพรหมภักดี โทร 0867654045
นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ โทร 0811357569 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ โทร 0616632166
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]